[Prihlásit se]


 
 

Obrázek není dostupný...
 
soudní tlumočník angličtiny / od 1993, www.justice.cz /
  • FCE – Cambridge University, 1991 
  • CPE – Cambridge University, 1992
  • TOEFL - 1992
  • Osvědčení Právnické fakulty UK – Juridikum /právnická angličtina/, 2005
  • Osvědčení Právnické fakulty UK – Juridikum- Doplňkové studium pro tlumočníky, 2007 
..............................................................................................................................................
  • soudně ověřené překlady dokumentů,
  • odborné překlady stavebnictví, architektura, právo, atd.,
  • simultánní, konsekutivní tlumočení, tlumočení obřadů, konferencí, řízení, jednání apod.